Seznam všech  měření, která jsou realizována na VI ACTRIS CZ je k dispozici zde.

 

Některá data z měření VI ACTRIS-CZ jsou k dispozici také on-line.

Data z profesionální meteorologické stanice Košetice obsahují aktuální hodnoty meteorologických prvků z poslední zprávy SYNOP a přehled vybraných prvků za posledích 96-hodin.  V rámci Státní sítě imisního monitoringu (SSIM) ČHMÚ jsou k dispozici i aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek v ovzduší  (neverifikovaná data).

Přehled o současném stavu velikostní distribuce poskytují data měřená spektrometrem SMPS (Scanning mobility particle sizer).

Data z atmosférického stožáru (koncentrace skleníkových plynů a meteorologické parametry) jsou dostupná prostřednictvím tématického atmosférického centra ICOS.

    

     

 

Spolupracujeme

Actris