Data pořízená na infrastruktuře jsou v rámci zapojení do mezinárodních projektů a programů pravidelně posílána do několika databází. Využitelnost dat podléhá pravidlům jednotlivých datových center.

Data z VI ACTRIS -CZ jsou dostupná v např. těchto databázích: 

 

Databáze EBAS sdružuje data z projektů a programů EMEP, ACTRIS a GAW.

 

Data jsou dále posílána do databází:

IM database (program ICP-IM)

ISKO (Informační systém kvality ovzduší ČHMÚ), 

WDCGG (World Data Centre for Greenhouse Gases)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

Actris