Kontaktujte nás:

 
ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav
Měření kvality ovzduší a meteorologických parametrů 
Manažer projektu: 
RNDr. Milan Vana, Ph.D.
+420565301053
 
ÚCHP – Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Speciální aerosolová měření
Ing. Vladimír Ždímal, Ph.D.
zdimal@icpf.cas.cz
www.icpf.cas.cz
 
ÚVGZ – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Měření skleníhových plynů  a meteorologických parametrů na atmosférickém stožáru, vybraná aerosolová měření
RNDr. Roman Prokeš, Ph.D..
 
 
Masarykova univerzita – Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Měření persistentních organických látek
prof. RNDr. Jana.Klánová, Ph.D.
 
 

Spolupracujeme

Actris