Základní informace:

Založení: 1988  Typ stanice: pozaďová
Souřadnice: 49°34' 24" s.š. ,15°04' 49" v.d.       

Typ okolní krajiny: venkovská, zemědělská

Nadmořská výška: 534 m n. m.

Klimatická oblast: Mírně teplá

 

Průměrná teplota: 8,2 °C*

Průměrný úhrn srážek: 658 mm*

Převládající směr větru: západní 
*(1991–2020)

 

Observatoř Košetice byla založena v roce 1988 a je provozována Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). Primární cíl je měřit a hodnotit dlouhodobé trendy znečišťujících látek na pozaďové úrovni ČR i Evropy. Stanice je zapojena do několika mezinárodních projektů a programů zaměřených na monitorování kvality ovzduší na mezinárodní úrovni. Společně s partnerskými organizacemi (Masarykovou univerzitou, Ústavem chemických procesů AV ČR, Ústavem výzkumu globální změny AV ČR) tvoří výzkumnou infrastrukturu ACTRIS-CZ.

Observatoř Košetice je pracoviště Úseku ochrany ovzduší a profesionální meteorologickou stanicí ČHMÚ.

ČHMÚ provozuje 39 profesionálních meteorologických stanic. Z toho je 25 stanic stejného typu jako stanice Košetice.  Dalším typem měřících stanic ČHMÚ jsou například automatické stanice (přibližně 150 stanic) a automatické srážkoměrné stanice (přes 150 stanic).

Meteorologická měření a pozorování na Observatoři Košetice jsou  dle pravidel stanovených Světovou meteorologickou organizací (WMO) , každou hodinu je posílána zpráva SYNOP obsahující hodnoty meteorologických prvků. Tato data slouží jako podklad pro předpověď počasí, jež zpracovává regionální prognozní pracovště (RPP).

Observatoř Košetice je součástí i Sítě včasného zjištění. Tato síť se prvkem Radiační monitorovací sítě pro zajištění systému monitorování radiační situace ČR. Řízením činnosti sítě je pověřen Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Na observatoři je měřen příkon fotonového dávkového ekvivalentu a jeho hodnota nikdy nepřekročila míru poškozující lidské zdraví. Měřené hodnoty obvykle kolísají v mezích 0,12 až 0,15 µS/h, to odpovídá přírodnímu pozadí ČR (0,14µSv/h=1226 µSv/rok). Na příklad. při dávce 100 mSv/r je zvýšená pravděpodobnost onemocnění rakoviny1.

 Pozn. 1: Více informací lze získat z odborné přednášky Záření a člověk (od Ing. Dany Drábové, Ph.D., Dr.h.c.)

Spolupracujeme

Actris