Otevřený přístup na VI ACTRIS-CZ
 
VI ACTRIS-CZ poskytuje možnost „Otevřeného přístupu/Open access“.  „Otevřený přístup/Open access“ slouží uživatelům infrastruktury, kteří mohou podáním žádosti využít fyzického či virtuálního přístupu.
 
Fyzický přístup je takový typ přístupu, kdy uživatel přímo navštíví infrastrukturu a realizuje zde svůj projekt schválený odbornou radou ACTRIS-CZ. Projekt může mít charakter školení expertní skupinou či provedení vlastního měření na VI ACTRIS-CZ v lokalitě Národní atmosférické observatoře Košetice (dále „NAOK“).
 
Virtuální přístup znamená podání žádosti o data produkované VI ACTRIS-CZ, které se výlučně vztahují k NAOK.
Na oba typy přístupů se vztahují Licenční podmínky. Podáním žádosti o fyzický přístup dáváte automaticky souhlas s dodržováním BOZP a Ubytovací řád.      
 
Uživatelé výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ musí ve svých výzkumných zprávách a vědeckých publikacích uvést poděkování dle následujícího vzoru:
 
„Výzkum vedoucí k prezentovaným výsledkům obdržel podporu z projektu Velké výzkumné infrastruktury ACTRIS – účast České republiky (ACTRIS-CZ - LM2018122) – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.“

 
Vyplněnou žádost odešlete na email tomas.istok@chmi.cz. Žádost bude dále podstoupena odborné radě ACTRIS-CZ k posouzení. Obvyklá lhůta na zhodnocení žádosti odbornou radou ACTRIS-CZ  je 2–4 týdny.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spolupracujeme

Actris