Otevřený přístup na VI ACTRIS-CZ

VI ACTRIS-CZ poskytuje možnost „Otevřeného přístupu/Open access“.  „Otevřený přístup/Open access“ slouží uživatelům infrastruktury, kteří mohou podáním žádosti využít fyzického či virtuálního přístupu.

Fyzický přístup je takový typ přístupu, kdy uživatel přímo navštíví infrastrukturu a realizuje zde svůj projekt schválený odbornou radou ACTRIS-CZ. Projekt může mít charakter školení expertní skupinou či provedení vlastního měření na VI ACTRIS-CZ v lokalitě Národní atmosférické observatoře Košetice (dále „NAOK“).

Virtuální přístup znamená podání žádosti o data produkované VI ACTRIS-CZ, které se výlučně vztahují k NAOK.

Na oba typy přístupů se vztahují Všeobecné licenční podmínky. Podáním žádosti o fyzický přístup dáváte automaticky souhlas s dodržováním BOZP a Ubytovací řád.      

Uživatelé výzkumné infrastruktury ACTRI-CZ musí ve svých výzkumných zprávách a vědeckých publikacích uvést poděkování dle následujícího vzoru:

„Výzkum vedoucí k prezentovaným výsledkům obdržel podporu z projektu Velké výzkumné infrastruktury ACTRIS – účast České republiky (ACTRIS-CZ - LM2018122) – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.“


Vyplněnou žádost odešlete na email jaroslava.svobodova@chmi.cz. Žádost bude dále podstoupena odborné radě ACTRIS-CZ k posouzení. Obvyklá lhůta na zhodnocení žádosti odbornou radou ACTRIS-CZ  je 2–4 týdny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

Actris